II dC

Els romans arriben a la Península Ibèrica desembarcant a Empúries al 218 aC.

Els romans arriben a la Península Ibèrica desembarcant a Empúries al 218 aC.
Els romans arriben a la península Ibèrica desembarcant a Empúries al 218 aC. A partir d’aquest moment, l’ocupació romana de tot el territori català és acompanyada de l’expansió del cultiu de la vinya i l’elaboració del vi, especialment a la franja litoral, tot i que també va arribar a zones interiors. Tàrraco (Tarragona), és establerta com la capital juridicoadministrativa i empori comercial de la Hispània Citerior. Els vins d’alta qualitat de la capital tarraconensis eren coneguts per tot l’imperi. També es produïa vi en altes quantitats més al nord, a la Laietània, als epicentres de Baetulo (Badalona), Barcino (Barcelona) o Iluro (Mataró).

L’expansió de la vinya va propiciar la creació en paral·lel de vil·les romanes, les vilae, basades en la triada mediterrània de cereal, olivera i vinya. La viticultura va esdevenir una disciplina de referència i el vi una de les mercaderies més preuades.

Abans de l’arribada dels romans, el vi era un producte exclusivament per les elits socials, usat en rituals i contextos sagrats. Amb la romanització de Catalunya, el consum del vi es generalitza i esdevé part important de la dieta mediterrània. Tanmateix, es va continuar elaborant vins d’alta qualitat, reservats a les classes dominants.Es calcula que una persona adulta, en època romana, consumia 1 litre diari de vi. Eren vins macerats amb espècies, mel i aigua, o aromatitzats amb herbes, flors i fins i tot fruites. El mulsum o la posca eren els noms d’aquestes begudes víniques.

Àmfora

En els jaciments al voltant del port de Tarraco, s’han trobat centenars de restes arqueològiques al voltant del transport del vi. Aquesta àmfora tipus Dressel, n’és un exemple. (MNAT Inv: 34009 / G. Jové)

Plini el Vell

Plini el Vell, autor de la Història Natural al segle I dC, diu sobre els vins de Catalunya: “A les Hispànies, els vins laietans s’han fet famosos per la seva abundor; els de Tarragona i els de Lauró per la seva qualitat […] No negaré, doncs, que hi ha altres vins dignes de fama, però els que he citat són els que el judici de l’època ha aprovat per unanimitat”.

Recreació del celler de la vil·la romana Villa Regina (Pompeia) amb un conjunt de dolia.

Tarraco, gràcies a aquest anar i venir de vins, va aconseguir consolidar-se com un dels ports més importants de la navegació i comerç del Mediterrani Occidental. La Via Augusta – nom amb el qual es coneix la carretera romana que connectava Cadis amb Roma, creuant tot Catalunya – encaminava els vins de tot el territori cap al port de la capital i eren exportats per tot l’imperi.

Amfiteatre Tarragona

La ciutat de Tarraco va consolidar-se com un epicentre comercial, polític i cultural. Al costat de la zona portuària, es va edificar un amfiteatre que encara és visitable avui dia.

Per més informació