1879

Europa pateix tres grans plagues durant el segle XIX, totes d’origen americà. La primera és el fong oïdi, detectat cap al 1845. La segona és la més difícil d’erradicar, la Phylloxera Vastatrix, un insecte que ataca les arrels dels ceps fins a matar-lo. Mentre que la darrera, el míldiu, es detecta a la dècada de 1880’.

L’arribada de la fil·loxera està lligada amb la introducció de ceps americans que eren resistents a l’oïdi. França va ser el primer territori afectat, i en conseqüència, Catalunya va gaudir d’uns anys de bonança. Però l’insecte acaba penetrant pel sud de la península el 1878, més concretament per Màlaga, on un propietari va importar i plantar ceps de Bordeus ja infectats. La porta d’entrada per Catalunya és a l’Alt Empordà, al municipi de Rabós, cap al 1879 i de seguida es va estendre per tot el territori.

La solució de plantar els ceps de vinyes europeus empeltades sobre peus de vinyes americanes arriba provinent de França. Per tot el territori català, s’organitzen comissions antifil·loxèriques constituïdes pels propietaris rurals que comencen a implementar la cura.

Les conseqüències són nefastes en tots els àmbits. En el camp de la viticultura, les noves varietals més resistents a l’encaix amb el peu americà són les que triomfaran, i fins i tot, alguns territoris catalans canvien el conreu per arbres fruiters, avellaners o cereals. Pel que fa al paisatgístic, s’abandonen moltes vinyes plantades en margers i costers. I finalment, les conseqüències socials es manifesten en l’èxode rural i l’abandonament dels contractes de conreu dominants, generant una conflictivitat al camp sense precedents.

Catalunya no torna a tenir la quantitat d’hectàrees prefil·loxèriques, però el sector català ho supera i inicia un procés d’especialització cap als vins d’alta qualitat, en terrenys més bons i seguint una voluntat i lideratge de modernització agrícola i enològica.

Detalls de l’insecte phylloxera vastatrix a “Estudios sobre la phylloxera vastatrix: precedidos de una reseña histórica de la vid y de sus enfermedades,” de Joan Miret, 1878. CDV Vinseum.

Tot i que l’oïdi i el míldiu són molt mortíferes per la vinya catalana, són fongs que s’arriben a controlar amb tractaments preventius. La fil·loxera, en canvi, és un petit insecte que s’alimenta a les arrels dels ceps, xuclant-los tota la saba fins a matar la planta. La solució era molt més complexa ja que no es detectava que el cep estava malalt fins que ja era massa tard per salvar-lo. La vinya catalana va patir un davallament nefast.

Portada de “En defensa de la rabassa morta : estudio jurídico-práctico de algunas cuestiones referentes á esta institución”, de Pau Benach, 1911. Fons bibliogràfic històric del CDV VINSEUM.
L’Esquella de la Torratxa, de l’Ateneu Barcelonés. Nº 3/4/1880. Vinyeta on s’ironitza sobre l’arribada de la fil·loxera provinent de França: “Després d’enviarnos la plaga de la filoxera, are ‘ns enviarán los plagas de la parroquia”.

La preocupació popular del combat contra la fil·loxera era generalitzada, tant en les zones agrícoles, motor i elaboradores, com en les zones urbanes, consumidores dels vins.
Els contractes de rabassa morta establien que el parcer podien conrear la vinya durant cinquanta anys o fins que el cep morís. Amb la fil·loxera i la mort dels ceps, molts d’aquests contractes es van rescindir, provocant una crisi social sense precedents. A les ciutats, en canvi, la crisi de la fil·loxera se seguia a través de la premsa escrita i, en alguns casos, amb tocs d’humor.

“Informe de la Comisión inspectora de viveros y plantaciones de vides americanas creada por la Diputación de esta provincia”, 1893. Barcelona: Tip. Casa Provincial de Caridad. CDV Vinseum.

Però de la crisi en surten oportunitats que es lideren des de Catalunya. Cal ressaltar la creació d’un nou sector, la indústria dels vivers, aquelles empreses que subministren al sector de la pagesia aquelles plantes de vinya americana empeltades amb les varietats pròpies que es comencen a plantar gràcies a noves tècniques agrícoles. Els vivers més importants de l’Estat Espanyol estan afincades en territori català: Vilafranca, Lleida i Figueres.v

Tècnics conduint una arada estirada per un locomòbil per a desfonar una vinya antiga infectada per plantar-ne de nova, entre 1895 i 1910. Arxiu Fotogràfic Vinseum.
“La Festa de la Fil·loxera des de dins” Setembre, Sant Sadurní d’Anoia

A Sant Sadurní d’Anoia, al cor del Penedès, es celebra la Festa de la Fil·loxera, on hi participen elements de cultura popular catalana – gegants, capgrossos i bestiari de foc – basats en la iconografia de l’insecte i el grup de personalitats que van liderar la cerca de la solució: els anomenats “Set savis de Grècia”, propietaris rurals vinculats al IACSI, entre d’altres, la família Raventós de Can Codorniu o els Mir de Can Guineu. D’aquesta manera es rememora de manera festiva i popular l’atac i el combat de la plaga, on la població d’aquest municipi no només van superar les adversitats sinó que, a la vegada, van posar les bases del nou sector exitós i representatiu: el Cava.

Per més informació