El reg digital permetrà al sector vitivinícola català mantenir la seva producció amb un 40% menys d’aigua

12/03/2024

17:04

Actualitat / Inici / El reg digital permetrà al sector vitivinícola català mantenir la seva producció amb un 40% menys d’aigua

Un estudi impulsat per l’Institut Català de la Vinya i el Vi i l’Oficina del Regant d’Acció Climàtica marca el camí per al disseny de reg de suport de la vinya per garantir la viabilitat del sector tot i la sequera

Un moment de la jornada de camp per compartir els resultats de l'estudi fet per l’Institut Català de la Vinya i el Vi sobre reg de suport per garantir la viabilitat del sector tot i la sequera
Un moment de la jornada de camp per compartir els resultats de l’estudi fet per l’Institut Català de la Vinya i el Vi que han de permetre garantir la producció amb un 40% menys d’aigua

Després de 6 anys de seguiment d’unes finques demostratives de reg en vinya a la vall del Corb a Verdú, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Oficina del Regant, ha organitzat una jornada de camp per compartir l’experiència i analitzar i valorar els resultats d’aquest estudi fet per l’Institut Català de la Vinya i el Vi amb els viticultors. Una manera pràctica de transferir el que s’ha après fins ara i veure quin camí queda per recórrer.

El projecte, conegut com a Regvallcorb, s’ha fet a la DO Costers del Segre i es planteja com un suport digitalitzat en el reg de la vinya per tal de garantir la viabilitat del sector tot i la sequera. Amb aquest objectiu, s’ha creat una xarxa de sensors meteorològics i d’humitat del terra en diferents estratègies de reg. Amb les dades obtingudes, es redacta un butlletí informatiu que recomana l’oportunitat i el volum de reg.

En aquest temps, ha quedat demostrat que, si es té un coneixement global dels factors que condicionen el reg, es pot reduir el volum d’aigua aportada entre un 30 i un 40% respecte de les dosis indicades com a referència, i, tot i mantenir aquesta reducció en la dosi, els nivells de producció i de qualitat del vi han estat dins els criteris determinats per la DO Costers del Segre.

Així, el volum mitjà de reg aplicat en els darrers 6 anys en la vinya de referència ha estat de 1.180 m3, amb un màxim de 1.370 m3 i un mínim de 930 m3 segons les condicions de cada any. Aquests volums es consideren com a reg de suport, que és el reg per compensar les necessitats hídriques que té un cultiu i que no satisfà l’aigua de pluja a fi de sobreviure i donar una producció rendible i de qualitat. Seguint aquests mateixos criteris tècnics, s’ha realitzat la recomanació de dosi i moment de reg en els butlletins enviats als viticultors de la vall del Corb com a suport en la decisió de la gestió del reg.

Pel que fa la producció, s’ha demostrat que la introducció del reg monitoritzat a la vinya de secà permet mantenir-la estable durant els anys i evita que en èpoques de sequera com la que vivim pateixi grans davallades. Amb la introducció del reg en aquest tipus de cultiu, s’aconsegueix mantenir la collita a uns nivells adequats, tant econòmics com de qualitat.

El Departament, a través de l’INCAVI, aposta, amb projectes com el Regvallcorb, per la transferència de coneixement als viticultors i centra les línies d’actuació en l’impuls de la digitalització del conreu, la tecnificació de l’aplicació racional de l’aigua de reg i la millora del coneixement del comportament de la vinya davant les noves situacions de canvi climàtic.

72 milions d’euros per a la millora dels regadius

A més, aquest 2024, el Departament destinarà 72 milions d’euros a inversions destinades a la millora i modernització de regadius. Algunes de les actuacions en aquest àmbit seran en el marc del Segarra-Garrigues (30 M€), la recuperació del Canal Xerta-Sènia (6 M€) i les modernitzacions de diferents sistemes de regadiu, com, per exemple, Pinyana (700.000 €) o la Conca de Tremp (1 M€). També s’han previst 4 milions en plantes fotovoltaiques per al bombament solar amb l’objectiu de ser més eficients i sostenibles.

A banda, també es destinaran 7 M€ a ajuts a les comunitats de regants del nostres país com a eines essencials per millorar el sistema de regadiu del nostre sector agrari.

L’Oficina del Regant ofereix recomanacions de reg de 40 cultius a 1.500 usuaris

La xarxa de sensors meteorològics i d’humitat del terra faciliten dades que permeten recomanar el millor moment i el volum de reg a plicar a la vinya per tal d'estalviar aigua
La xarxa de sensors meteorològics i d’humitat del terra faciliten dades que permeten recomanar el millor moment per regar i el volum necessari per tal d’estalviar aigua

D’altra banda, per promoure la transferència de coneixement en matèria de reg, el Departament compta amb l’Oficina del Regant, que s’encarrega de dur a terme jornades com aquesta que permeten donar a conèixer tot allò referent a les tècniques de reg i posar a disposició dels regants informació actualitzada sobre una parcel·la de vinya que poden extrapolar a la seva explotació. Un fet molt important que s’ha observat al llarg d’aquests sis anys d’estudi ha estat l’apropament quant a dinàmica de reg dels regants i les recomanacions basades en les parcel·les monitoritzades.

Val a dir que l’Oficina del Regant disposa de l’Eina de recomanacions de reg, que inclou el cultiu de la vinya. Experiències com aquesta ajuden a poder ajustar cada vegada més els coeficients que s’apliquen en els càlculs de les necessitats de reg de la planta.

En períodes de sequera com el que ens trobem i amb la situació climàtica extrema que es va viure la campanya passada, és important tenir informació i experiència pràctica al territori i saber que amb una dotació de reg entre 1.200 – 1.500 m3/ha, que seria l’equivalent a un reg de suport, es poden obtenir produccions molt acceptables i de qualitat en el cultiu de vinya en les condicions actuals.

Així, l’any 2023, la activitat de l’Oficina s’ha centrat a fer créixer la informació perquè els usuaris tinguin eines per gestionar la sequera; s’ha incorporat un espai especial de la sequera; es van programar 12 jornades tècniques de reg; es van publicar 18 butlletins, i es van enviar 3.223 recomanacions de reg per correu electrònic, a més de les recomanacions genèriques setmanals a les 5 demarcacions i als diaris de Lleida.

Paral·lelament, l’Eina de recomanacions de reg de l’Oficina del Regant, que compta amb 1.549 usuaris, permet avaluar les necessitats de reg setmanals de 40 cultius basant-se en les dades d’estacions agroclimàtiques (obtingudes del Servei Meteorològic de Catalunya) més properes de l’explotació a regar.

Finalment, amb l’inici el pròxim 19 de març de la campanya de reg, l’Oficina del Regant publicarà cada mes el Butlletí de reg i cada setmana s’enviaran les recomanacions genèriques a les cinc demarcacions i les comunitats de regants que ho demanen, a més de les recomanacions automàtiques dels usuaris que estan donats d’alta a l’eina de reg.

L’Oficina del Regant forma part del grup Aigua-Alimentació-Sequera, Comissió de Sequera (OdR-IRTA), i col·labora en l’organització d’activitats per poder ajudar en la presa de decisió dels regants. A banda d’activitats presencials, també prepara material de formació gravat que es pot consultar a l’espai web de l’Oficina en tot moment.